Informacje o zwrotach


Konsument może zwrócić towar bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie/lub drogą mailową w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki.

Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który przysłano wraz z zamówieniem.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji.

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

Więcej szczegółów w „Przeczytaj cały regulamin”.