Reklamacja towaru


Reklamację należy składać na adres: ul. 12 Marca 250, 84-200 Wejherowo.

Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym.

Sprzedawca ma 14 dni na odniesienie się do reklamacji. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca informuje w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji.

Reklamację na usługi można składać również na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: delikatesy@madeinkaszebe.com.pl.